28.12.2021 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

Изложба с творби на обитателите от Дома за стари хора с. Полк. Савово