Структура

Структура

Направление Комплектуване, обработка и каталогизация
Направление Библиотечно-библиографско и информационно обслужване
Сектор Заемане за дома
Сектор Обслужване на деца до 14 години. Детска читалня
Сектор Обща читалня и Краезнание
Сектор Изкуство