Ценоразпис

XIV. БИБЛИОТЕКА

Издаване на читателска карта

Забележка: не заплащат читателски абонамент:                                             

– Лицата с увреждания, след като представят документ от ТЕЛК;                                                                                                                                      – Всяко второ и следващо дете в семейството;                                       

– Децата до 14 години от Школите към Читалището;                                                                                              – Настоящи и бивши служители на Читалището.

календарна година

1.50 лв.

Писмени тематични библиографски справки  от фонда на библиотеката

 

3.00 лв.

Търсене по тема от Интернет

 

3.00 лв.

Редакция на справката от Интернет

 

2.00 лв.

Копиране на документи от фонда на библиотеката                  

– Формат А4

1 страница

0.20 лв.

Сканиране и създаване на дигитален файл върху носител на потребителя
(флашка, диск, дискета)

1 страница

0.20 лв.

Сканиране и принтиране на файл

1 страница

0.30 лв.

Фотографиране на статии от фонда на библиотеката с фотоапарат или телефон на ползвателите        

1 кадър

0.60 лв.

Компютърна разпечатка на библиотечни документи на черно-бял принтер

– формат A4                                                                                                     – текст                                                                                                                      – илюстрация                                                                                                    

1 страница

0.20 лв.

Компютърна разпечатка на библиотечни документи на цветен принтер

– формат А4                                                                                                   

– текст                                                                                                                                           – илюстрация                                                                                                     

1 страница

1.00 лв.

 

XV. НАЕМ ЗА ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

Наем на реквизит

на ден за брой

6.00 лв.

Депозит за ползване на костюмите

 

60.00 лв.

Наем на мултимедия

на ден за брой

36.00 лв.

Наем на екран

на ден за брой

12.00 лв.

Наем на лаптоп

на ден за брой

24.00 лв.

 

XVI. НАЕМ ЗА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

Зала „Зорница“

 

ЦЕНА БЕЗ ДДС

1 час

60 минути

20.00 лв.

1 ден

24 часа

50.00 лв.

1 седмица

7 дни

210.00 лв.

1 месец

30 дни

600.00 лв.

Зала „Фоайе“

 

 

1 час

60 минути

20.00 лв.

1 ден

24 часа

50.00 лв.

1 седмица

7 дни

210.00 лв.

1 месец

30 дни

600.00 лв.

Зала „Арт галерия“

 

 

1 час

60 минути

20.00 лв.

1 ден

24 часа

50.00 лв.

1 седмица

7 дни

210.00 лв.

1 месец

30 дни

600.00 лв.

Други зали (балетна зала, спортна зала )

 

 

1 час

60 минути

20.00 лв.

1 ден

24 часа

50.00 лв.

1 седмица

7 дни

210.00 лв.

1 месец

30 дни

600.00 лв.

Отдаване на музикален кабинет за свирене на музикален инструмент

1 астрономически час

6.00 лв.

Отдаване на кабинети
– ет. 4 (№2, 4, 5, 6)

– ет. 5(№3, 4, 7)

1 астрономически час

12.00 лв.

През отоплителният сезон наемателя заплаща допълнително разходи за газ и ел. енергия
Отопляването започва един час преди мероприятието

1 астрономически час

5.00 лв.