Услуги

Услуги

Всички граждани могат да ползват основни и специализирани библиотечни услуги, след като се регистрират като читатели, съгласно утвърдени Правила за обслужване в библиотеката и Ценоразпис на услугите, изпълнявани в библиотеката при Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година”.

World of a busy business man at work in organization gears