Общински комитет „В. Левски“ – Добрич


ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на общинската секция „Общобългарски комитет – Васил Левски“ при Народно Читалище „Йордан Йовков – 1870 гр. Добрич, относно работата на Летен детски център – Млади възрожденци“ и проведена регионална експедиция „Млад възрожденец“, по проект „Краеведска лаборатория“.
Уважаеми Госпожи и Господа,
През месец април 2019, по инициатива на Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.“ в гр. Добрич, бе възстановена дейността на градската секция – „Общобългарски комитет Васил Левски“. Естествено място за неформално изучаване и продължаване духът на великото Народно дело на Апостола, и на всички останали поборници и възрожденци, са Народните Читалища. На първата сбирка присъстваха 15 видни наши съграждани. На поканата ни се отзова и г-н Васил Василев- Председател на „Комитета“.
През изтеклата 2019 г. дейността на Добричката секция се разви по предварително определен план, : Участия в общоградски прояви свързани с името на Апостола; работа с подрастващото поколение; учредяване на секции в останалите общини на Област Добрич.
От 04.06.2019 г. до 14.09.2019 г. по идея на Добричката общинска секция „Общобългарски комитет – Васил Левски“, която бе учредена в Читалището, откри врати „Летен детски център – Млади възрожденци“. В продължение на четири месеца около 40 деца от 6 до 12 годишна възраст, под ръководството на двама педагози – аниматори, работиха по предварително разработена програма, включваща посещения на музеи исторически места, паметници, културни и обществени институции и др.. В нея, освен спортни и развлекателни занимания, бяха включени и дейности с патриотична насоченост. За децата се изработиха зелени шапки с факел и надпис „Млад възрожденец“, които те носеха с голяма гордост.

Пред бюст-паметника на Апостола.

На урок по Родолюбие- в музея

Бъдещите доброволци на Младежки БЧК- на урок по човешки добродетели.
От 15.06.2019 г. до 20.06.2019 г. включително, ръководството на Народно Читалище „Йордан Йовков – 1870“, съвместно с „Общобългарски комитет – Васил Левски“ организираха и проведоха регионална експедиция „Млад възрожденец“, по проект „Краеведска лаборатория“, в три направления. Експедиционната дейност е в чест на 150 годишнината от основаване на Читалището. Основна цел: изследователска работа, опознаване на Родния край и опазване на духовното и патриотично наследство. Локациите и тематичните теренни изследвания бяха предварително целево определени. В работата взеха участие около 50 деца, от школите по „Минералогия и спелеология“; Детска танцова школа „Хорце“ и младите художници от школата по „Изобразително изкуство“.
I ви лъч: „Школа по минералогия и спелеология“
Експедицията по „Минералогия и спелеология“ се проведе от 15 до 20 юни 2019 г, в ареала на: северното Черноморие и крайморски скални ниши; Батовската долина; централна южна Добруджа и крайдунавска Добруджа. Голяма част от проучванията бяха извършени в трудно достъпни местонаходища на минерали. В обследванията взеха участие 10 деца (някои със своите родители – любители минералози и краеведи). Посетени бяха исторически местности, паметници и места, свързани борчески събития в Южна Добруджа.

На 16 юни маршрута бе с. Камен бряг – местността „ Яйлата“ и с. Топола. Тук участниците проникнаха и обследваха пещерни ниши които по време на борбите за етническо оцеляване, са давали убежище на местни поборници. Посетени и проучени бяха археологическите обекти в местността „Яйлата“.

В скривалището на добруджанските хайдути

На 17 юни „Клубът“ посети кариерата при с. Ляхово където бе разработена жила от красив паралелноивичест декоративен калцитов оникс. Следващите обекти по маршрута, бяха отвалите от мангановото находище Оброчище при с. Одърци. Тук всички участници намериха образци от мангановия минерал неотокит, кристали от пирит, изключително красиви блестящи кристали от марказит. Денят завърши с посещение на с. Прилеп. Тук, в горите на Батовската планина, в местността „Славната“ са хайдутували непокорни добруджански хайдушки чети. Край р. Батовска, участниците получиха първия си урок по промиване на пясък за получаване на шлих от тежки минерали.
На 18 юни бе посетен манастира „Св. Пророк Илия“ и околностите, край с. Александрия, също свързан с местни легенди за харамии.

На 19 юни групата отпътува за крайдунавска Добруджа. Тук въпреки трудностите с пропускателния режим в Силистренските баластери, участниците намериха образци от млечен и пъстроцветен кварц, яспис (черен с червени петна) и халцедон сардер. Посетихме и археологически останки от римската крепост „Доросторум“. Легенди разказват че от тук тръгва Кан Крум с войските си, за да разбие император Никифор, във Върбишкия проход. Тук завърши първия лъч на експедицията.
Откритите минерални образци бяха надлежно описани и картографирани, с което се определят и техните местонаходища по земите на Южна Добруджа.
Всички участници в първи лъч на експедицията „Млад възрожденец“ – 2019 г. останаха много доволни от уроците по родолюбие и краеведство, от проучените обекти и натрупаните теоретични и практически познания, с надеждата че лятната изследователска дейност, ще стане традиционна. Още повече че голяма част от тях, са бъдещи наши геолози, минералози, историци и археолози.

II лъч. Детска танцова школа „Хорце“.
Участниците във фолклорната експедиция „Млад възрожденец“, работиха в четири направления:

  1. Издирване на местни легенди, традиции, обичаи и автентичен фолклор
  2. Издирване и запис на автентична добруджанска фолклорна музика.
  3. Хореографска разработка на обследваните фолклорни елементи, за постановъчна работа.
  4. Организиране на изнесен семинар за разучаване и поставяне на хореографските разработки.
    На 17.06.2019 г. децата посетиха НЧ „Христо Ботев“, в село Козлодуйци, където проведоха незабравима сърдечна среща, с възрастни хора и танцьори от местния фолклорен състав. С голямо удоволствие и отговорност местните разказаха за специфични танци традиции и обичаи практикувани от векове. Показаха им автентични фолклорни елементи от родните места. Добруджанските хора и ръченици (тропалан; попско хоро; 4х4; тропанка; опас и др.) които те представят по събори и фестивали, с които се гордеят и ревниво пазят. Децата, силно впечатлени попиваха с голям интерес, потропвайки стъпките на непознати танци. След края на общото хоро, участниците в експедицията обещаха да опознаят и пренесат във времето това изключително местно българско нематериално богатство.

На „лов“ за местни танци, традиции и обичаи

На 19.06.2019г. известния добруджански акордеонист Стефан Георгиев, подреди събраните мелодии, в едно със стари хороводни фолклорни мотиви (хорото Сборенка) от родният му Тервелски регион. Автентичната музика бе записана със оркестър „Приятели“, в звукозаписно студио „Байчев“.
От 09.07.2019 год. до 13.07.2019 год., за участниците в експедицията бе организиран изнесен творчески семинар, за разучаване и поставяне на хореографските разработки, в местността „Овчаровски плаж“. Със ежедневни репетиции се затвърдиха новооткритите фолклорни танци и обичаи събрани по време на експедицията. Поставен бе танца „Тервелска сборенка“ по музика на Стефан Георгиев и аранжимент Цанимир Байчев. Танците ще останат в репертоара на ДТШ „Хорце“ и чрез изявите ни по различни форуми ще достигнат до широката публика.

Като цяло проекта „Краеведска лаборатория“, следвайки и принципите на „Общобългарски комитет – Васил Левски“, се оказа много полезен и резултативен за Читалищната школа по народно творчество и танцово изкуство. Все пак именно фолклора пренася автентичния бит и култура, между поколенията.

III лъч. Краеведска лаборатория – Школа по изобразително изкуство
На 14.06.2019 г., по Проект „Краеведска лаборатория“, младите възрожденци от „Школата по изобразително изкуство“, обходиха добруджанското Черноморие. Основната тематична задача по която работиха малките художници бе, „Морето на моето детство-през моите очи“. За да усетят уникалността на добруджанския морски пейзаж, децата посетиха; гр. Балчик, околностите край „Двореца“, Тузлата, комплекс Тракийски скали, залив Болата, нос Калиакра, резерват Болата-всички свързани с важни исторически събития. Тук те се запознаха и с културните и историческите забележителности, като ги пресъздадоха в свои живописни произведения, скици и рисунки, които по-късно ще превърнат в красиви пейзажи, подредени в изложба. Деца и родители им, останаха с много добри впечатления от съвместната инициатива, като се надяват тази експедиционна когнитивна дейност, да продължи напред във времето.
Изводи: Като цяло Експедицията „Млад възрожденец“ даде неочаквано добри резултати, затова смятаме, че тя трябва да стане ежегодна и да се превърне в традиционна. Тази година финансовите средства бяха поети от Читалището, общинския бюджет и от родителите – участници. За следващата – ще трябва да се търсят спонсори, което е изключително трудно.

Всички на трибуната са членове на общинската секция на „Общобългарски комитет-Васил Левски“
От 28 до 30 август 2019 г. членове на Добричкия общински комитет, участваха в „Международен научен форум -Българско наследство“, в гр. Балчик. На форума бяха четени доклади и научни съобщения на представители от Украйна; Молдова; Румъния; Сърбия и България. В неформалните срещи и разговори, се обсъдиха възможности за съвместна работа свързана с дейността на Апостола и други български революционери, на териториите на горе споменатите държави. Граждани от гр. Балчик проявиха интерес и желание също да учредят секция на „Общобългарски комитет – Васил Левски“. По време на Форума, директора на „Български пощи – Добрич“, който е член на Добричкия общински комитет, откри изложба на пощенски картички и марки, в която участие взе и Читалището.