ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ – 1870 ГОДИНА”
Гр.Добрич, бул, „25-ти септември“ №44
Тел.: 058/603 531

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ – 1870 ГОДИНА“- ГР.ДОБРИЧ на основание решение № 2 от Протокол от заседание на читалищното настоятелство проведено на 11.03.2021г., ОБЯВЯВА публичeн конкурс за отдаване на обекти под наем. Документацията за участие в конкурса може да бъде закупена в стая „Секретар“, етаж 2 от 10:00 часа на 05.04.2021 г. до 17:00 часа на 05.05.2021 г. Гаранцията за участие трябва да бъде платена до 04.05.2021 г. включително. Срокът за подаване на документацията за участие в конкурса е до 17:00 часа на 09.05.2021 г.

Пълната информация за конкурса е достъпна на адрес: http://yovkov1870.eu

Лице за контакти: Красимир Масурски, Читалищен секретар, тел. 058 / 603 – 531

Председател на НЧ „Йордан Йовков – 1870 година”, гр.Добрич:

Божанка Вуцова

ИСТОРИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ – 1870 Г.”

Народно читалище „Йордан Йовков” по своята същност е един голям културно-образователен център. То е едно от най-големите читалища в страната със 140 годишна история и годишно обслужва над 10 000 граждани във всичките многообразни дейности и прояви. В днешно време читалището развива и обогатява културния живот в града, разширява знанията на гражданите в социалната и образователната сфера и ги приобщава към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. Със своите дейности то е средище за комуникация между хората, предлагащо обмен на информация, взаимодействие, възприемане и разбиране. 

За рождена дата на читалището в гр. Добрич се смята 11 май 1870 г. Инициативата принадлежи на двама въодушевени млади родолюбци, по-късно известни политически и просветни дейци – Кръстьо Ив. Мирски и Калчо С. Бобчевски. От запазените бележки на Кръстьо Мирски могат да се опишат обстоятелствата, при които е създадено читалището в Хаджиоглу Пазарджик. То е станало по “времето на панаира” през 1870 г., който се е откривал ежегодно през месец май чрез една интересна томбола. Нарекли го “Просвещение”. През 1940 г., след възстановяването му, то получава името на големия български писател Йордан Йовков, участвал в културно-просветната дейност на града.

Войните в началото на XX век, окупацията на румънските власти поставят на изпитание духа на добруджанеца, но той се съхранява под стряхата на читалището, по-късно преобразувано в Българско културно общество, а след това само като библиотека. Тук именно, в тези културни центрове се създава и първият симфоничен оркестър под ръководството на Йосиф Душек и подполковник Тошо Димитров. Формира се първият хор “Добруджански звуци”, а по-късно и Детския хор (1961 г.) под диригентството на маестро Захари Медникаров, получил международно признание. Създават се първите младежки театрални трупи и танцови ансамбли. Почти всички професионални състави в областта на културата са излезли от тук.