Летен детски център

За поредна година Народно Читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ отваря врати Летният детски център, който от 2019 година носи името „Млад възрожденец“. Същият ще функционира от 1 юни до 14 септември включително за деца на възраст между 6 и 12 години.

Идеята за името и дейността на Центъра е залегнала в Националната патриотична програма на „Общобългарски комитет Васил Левски“. В нея, младите възрожденци се запознават с живота и дейността на Апостола и цялата плеяда национални герои .Желанието на екипа ни е , културния институт да предложи една по-различна визия, ориентирана към ключови моменти и личности от българската история. Децата, посещаващи Центъра, поетапно ще бъдат запознавани с важни за Българското възраждане имена, а също така ще имат възможност да посетят техни паметници на територията на общ. Добрич.

Детски летен център „Млад възрожденец“

Традиционно в рамките на Летния детски център Читалището организира посещение на децата в сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Художествената галерия, среща с представител на сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Добрич, тематични образователни беседи и др.

Към момента записванията продължават. Всеки, който желае повече информация, може да получи такава на телефони 058/603-531 и 0893/784-130, както и на място в сградата на Читалището.

  • Народно читалище „Йордан Йовков” по своята същност е един необходим и търсен културно-образователен селищен център. То е едно от най-големите читалища в страната със 152 годишна история и годишно обслужва над 12 000 граждани във всичките многообразни дейности и прояви. В днешно време читалището развива и обогатява културния живот в града, разширява знанията на гражданите в социалната и образователната сфера и ги приобщава към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. Със своите дейности то е средище за комуникация между хората, предлагащо обмен на информация, взаимодействие, възприемане и разбиране. 

  • За рождена дата на читалището в гр. Добрич се смята 11 май 1870 г. Инициативата принадлежи на двама въодушевени млади родолюбци, по-късно известни политически и просветни дейци – Кръстьо Ив. Мирски и Калчо С. Бобчевски. От запазените бележки на Кръстьо Мирски могат да се опишат обстоятелствата, при които е създадено читалището в Хаджиоглу Пазарджик. То е станало по “времето на панаира” през 1870 г., който се е откривал ежегодно през месец май чрез една интересна томбола. Нарекли го “Просвещение”. През 1940 г., след възстановяването му, то получава името на големия български писател Йордан Йовков, участвал в културно-просветната дейност на града.
  • Войните в началото на XX век, окупацията на румънските власти поставят на изпитание духа на добруджанеца, но той се съхранява под стряхата на читалището, по-късно преобразувано в Българско културно общество, а след това само като библиотека. Тук именно, в тези културни центрове се създава и първият симфоничен оркестър под ръководството на Йосиф Душек и подполковник Тошо Димитров. Формира се първият хор “Добруджански звуци”, а по-късно и Детския хор (1961 г.) под диригентството на маестро Захари Медникаров, получил международно признание. Създават се първите младежки театрални трупи и танцови ансамбли. Почти всички професионални състави в областта на културата са излезли от тук.

ЗА КОНТАКТИ:
НЧ „Йордан Йовков – 1870 година“
Гр.Добрич, бул, „25-ти септември“ №44
Тел.: 058/603 531
www.yovkov1870.eu