Цели

Цели на библиотеката

Утвърждаване на библиотеката като образователен и информационен център


Библиотеката – място за учене през целия живот