Контакти

Длъжностни лица

Красимир Масурски – Чит. секретар тел. 058 / 603 531

Йордан Димитров – Организатор тел. 0893 / 784 130

Павлина Василева – Счетоводство тел. 058 / 604 288

РЕКИЦ- Добрич

Минчо Черкезов

Мариана Димитрова

Дияна Райнова

Настоятелство

Божанка Стойчева Вуцова – Председател

Драгомил Георгиев Атанасов

Иванина Ивелинова Паскалева

Даниела Николова Коларова

Антон Филипов Филипов

Андриана Владева Стойчева

Георги Илиев Илиев