Контакти


  Длъжностни лица

  Красимир Масурски – Чит. секретар тел. 058 / 603 531

  Йордан Димитров – Организатор тел. 0893 / 784 130

  Павлина Василева – Счетоводство тел. 058 / 604 288

  РЕКИЦ- Добрич

  Минчо Черкезов

  Мариана Димитрова

  Дияна Райнова

  Настоятелство

  Божанка Стойчева Вуцова – Председател

  Драгомил Георгиев Атанасов

  Иванина Ивелинова Паскалева

  Даниела Николова Коларова

  Антон Филипов Филипов

  Андриана Владева Стойчева

  Георги Илиев Илиев