29.06.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

„145 години от рождението на Елин Пелин“ – витрина в сектор „Заемна за дома“ на Читалищната библиотека