20.05.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

„Честване паметта на Паисий Хилендарски – 247 години“ – изложба на библиотечни документи в сектор „Заемна за дома“ на Читалищната библиотека.