Светът е пълен с много мистерии, чудеса и загадки. Често към тях имат интерес хора,  които останалите  определят като „специални“. Те имат потребност да срещнат себеподобни, за да търсят, да обсъждат, да споделят  заедно познанието.

За тях, на 16 ноември 2022 година от 18 часа, в Народно читалище „Йордан Йовков“  отваря врати „КЛУБ 8“, чиято програма е отворена.  Началото е  списание „8“, в което всички теми са специални. В голямата си част те са предопределени да се случват, макар и често логиката да не го допуска.

Ако това Ви е интересно, заповядайте. 

За информация: читалищен секретар Красимир Масурски

GSM 0899 926102.