01.04.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

ИСТОРИЯ НА ЕЗИКОВАТА ШКОЛА

Школата за чуждоезиково обучение в читалището е с повече от петдесетгодишна история, време, през което тя е изработила и наложила свой стил на работа.

В динамиката на този стил се преплитат най-съвременни методи и практики, чиято цел е ранното чуждоезиково обучение, въвеждане на децата в магията на свободното общуване със свои връстници и получаване на допълнителни познания за света и вселената чрез процеса на овладяване на чужд език.

През есента на 1959 г. преподавателите Л. Златева – немски език, Р. Лазарова – френски език и А. Минчева – английски език, поставят началото. Пръв директор на школата е Георги Титев. Диря в добруджанското чуждоезиково обучение оставят Л. Златева, Л. Бързакова, В. Лолова, Д. Цонева, П. Дукова, Б. Кънчев, Стойнова, Н. Анков, А. Кемилева, Й. Касабова, Б. Стоянова, П. Цанева, Г. Енева, М. Карчева, Ю. Стаматова, С.Иванова.

За школата за чуждоезиково обучение отдавна се говори с уважение, както сред специалистите, така и сред обикновените граждани. Тя е член на Алианс – център за чуждоезиково обучение гр. София. Съвместно с Център за чужди езици към НБУ гр. София осъществява курсове за квалификация на учители за ранно чуждоезиково обучение, чуждоезикова квалификация за учители по общообразователни предмети и квалификационен курс по специализиран превод. Тя предлага изучаване на английски, немски, френски, руски, италиански и др. езици. Формите на обучение са различни: интензивни курсове, вечерни, целогодишни, съобразени със заетостта на курсистите. Няма възрастови ограничения.
През периода на своето съществуване в класовете на школата са обучени на 15 000 ученици, които днес живеят в 86 страни.