Читалището осъществява различни проекти, пряко свързани с неговия социален, образователен и културен ангажимент. И то като НПО в най-голяма степен притежава необходимите обществени ресурси и предишен опит с различни социални групи, за да реализира процеса на въвличане на гражданите в решаването на конкретни местни проблеми. В своя си опит то не веднъж се е превръщало в център, за постигането на съгласие между тях и за разработването на практически инициативи за решаване на проблемите, които самите граждани намират за важни. В последните двадесет години чрез различни свои проекти читалището е отговаряло на обществените настроения, искания, културни и образователни ангажименти, защото по своята същност то е една от най-достъпните и демократични институции обърнати с лице към интересите и проблемите, не само на своите членове, но и на всички граждани. В своята проектна дейност то си партнира с почти всички неправителствени организации в града, поддържа отлични връзки с медиите, разполага с доброволци – младежи от школите и клубовете и пенсионери.

header

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 април 2012 г., фоайе на Концертна зала при НЧ"Йордан Йовков-1870г."

НЧ „ Й.Йовков – 1870 година" стартира изграждането на Център за граждански инициативи „ Агора-Добрич". Това стана възможно благодарение на подкрепата на Платформа „ Агора", изпълняваща проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България", финансиран от Фондация „Америка за България".

Проектът е внесен от НЧ"Й.Йовков- 1870г." и подкрепен от Община гр. Добрич.

Партньори са: Радио „ Добруджа", Ротари клуб.

1. Цел на проекта : Изграждане на Център за граждански инициативи, срещи и дискусии.

      Специфични цели:

  • Облагородяване на откритото пространство между КТ "Д.Габе" и НЧ „Й.Йовков-1870 г."с участието на представители на общността и изграждане на Център за граждански инициативи „ Агора-Добрич".
  • Утвърждаване на подхода „Агора", като инструмент за решаване на проблемите на общността чрез формиране и отстояване на активни граждански позиции.

Дългосрочна цел: Превръщане на Добрич привлекателно за живеене място.

Проектът си поставя задачите:

1. Да се привлекат участници в проекта - членовете на местната общност, млади хора, представители на бизнеса, НПО и медии и заинтересуваните страни ;

2. Да се определи визията на ЦГИ „Агора - Добрич

3. Да бъде облагородено пространството между читалището и ДКТ.

4. Да бъде изграден Център за граждански инициативи „Агора-Добрич"

5. Да се популяризира ЦГИ

6. Да се утвърди подхода „Агора" при провеждането на публичните дискусии.

2.Срок на проекта – 9 месеца.

3. Проектът включва следните дейности:

І. Информационно-мотивационна кампания.

1. Изготвяне и разпространение на дипляна на проекта.

2. Изготвяне и разпространяване на афиши;

3. Изпращане на прессъобщения до медиите;

4. Публикации на сайта на читалището.

ІІ. Изграждане на ЦГИ"Агора-Добрич".

Центърът ще бъде изграден с общите усилия на общността: гражданите, представители на неправителствените организации, местните власти, бизнеса и други заинтересувани страни.

Изграждането на центъра обхваща два етапа:

  • първият се състои в обсъждане на идейни проекти и определяне на визията и физическото му изграждане
  • вторият – в насищането на Центъра с дейности – ежемесечни дискусии, провокиране на различни инициативи и др.

ІІІ. Дейности на ЦГИ.

Гражданският форум ще се събира най-малко веднъж месечно. Проектът предвижда провеждането на най-малко 6 дискусии по предложени от гражданите значими за общността проблеми. Търсенето на решения ще се осъществява чрез подхода „Агора".

Центъра ще бъде обслужван от модератор и техническо лице, координатор „мотивационна кампания и работа с медиите". За дискусиите ще бъдат канени гости-лектори, които да споделят експертни мнения и позиции. Те ще имат възможност да представят отношението си по темите чрез презентации, мултимедийни и визуални информации, графики, снимки и др.

4.Целева група:

Директната целева група на проекта са местните лидери: представители на бизнеса, на местната власт, на граждански-формални и неформални организации, активни граждани с разнородни интереси и др.

Индиректно проектът ще достигне до минимум 5 000 граждани на Добрич и 5 000 интернет потребители.

5.Очаквани резултати:

Ще се създаде постоянно действащ ЦГИ „Агора-Добрич". Това ще доведе до:

Общността ще получи работещ механизъм за поставяне и разрешаване на важни проблеми;

Като резултат от проведените дискусии ще бъдат реализирани местни инициативи,

Гражданите чрез Центъра ще предлагат на местните власти алтернативни решения по проблемните за града ни въпроси.

Неправителствените организации ще имат възможността да получат по-голяма обществена подкрепа за осъществяване на инициативите си.

Неправителствените организации ще повишат капацитета си за работа с доброволци.

6.Екип на проекта:

Състои се от представители на читалището, представител на медиите, представител на бизнеса.

 

 img 26042012 4

Проект „МОЕТО УЧИЛИЩЕ – МОЯТ ИНТЕРЕСЕН СВЯТ”

01.ноември 2009 – 31 май 2010.
Проектът е защитен от Община гр. Добрич към програма „Разввитие на човешките ресурси” и се финансира от Европейския социален фонд и Република България.
Координатор за читалището – Сашо Серафимов

Подкатегории