1. Инвестиционен и технически проект

     1.1. Разрешение за строеж

     1.2. Архитектура

     1.3. Конструктивна

     1.4. Ел

     1.5. ПУСО

     1.6. Организация на движението

     1.7. ПБ

     1.8. ПБЗ

 2. Обява

 3. Образци в .doc формат

 4. Обява АОП

 5. АОП информация

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Основен ремонт на скатни покриви на сградата на Народно читалище "Йордан Йовков-1870 година"-гр. Добрич”

Уникален номер в регистъра на АОП: 9079181

Публикувано на: четвъртък 02 август 2018 г.

Срокът за подаване на оферти се удължава до 07 август 2018г., до 16:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 10.08.2018г. в 11.00 ч. в сградата на Народно читалище "Йордан Йовков-1870 година"-гр. Добрич, находяща се в гр.Добрич, бул. „25-ти септември 44”, ет.2, стаята на секретаря.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол + решение

Договор за изпълнение на СМР

Обявление за изменение

Анекс

Анекс №2