Школи към читалище Йордан Йовков, Добрич

                            НАЕМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА:

ЦЕНА БЕЗ ДДС

1.

Голяма концертна зала /до 4 часа/

Над 4 часа

един астр. час

130 лв.

20 лв.

2.

Зала „Зорница” /до 4 часа/

Над 4 часа

един астр. час

80 лв.

20 лв.

3.

Фоайе

един астр. час

20 лв.

4.

Други зали, еднократно

един астр. час

20 лв.

5.

Кабинет за свирене с ползване на инструмент

един астр. час

5 лв.

6.

Кабинет за свирене с ползване на инструмент с преподавател

един астр. час

10 лв.

7.

Езиков кабинет, зала

един астр. час

10 лв.

8.

През отоплителния сезон наемателят заплаща допълнително разходи за газ/ел.енергия. Отопляването започна един час преди мероприятието.

един астр. час

5 лв.

                            НАЕМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА:

1.

Мултимедия

        на ден

30 лв.

2.

Екран

        на ден

10 лв.

3.

Лаптоп

        на ден

20 лв.