Разработване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ за обект: Народно читалище Йордан Йовков 1870 – Добрич"

Необходими файлове може да изтеглите от тук.