Проекти

 1. История
 2. Учредително събрание за създаване на областен фонд за подпомагане лечението на децата от нашата област
 3. Откриване на център за граждански инициативи „Агора Добрич“
 4. „Активни граждански общности чрез читалищата в България“ – инициатива „Център за гражданска инициатива „Агора-Добрич“
 5. Проект „Моето училище – моят интересен свят”
 6. Проект „Детето и ангелът”
 7. Детска академия „Аз мога”
 8. Проект „Добруджа – любов моя”
 9. Проект „Честване деня на Европа“
 10. Проект: „Лятно детско театрално училище”
 11. План за набиране на средства „Безплатно обучение на талантливи деца от семейства в неравностойно положение“
 12. Проект „Наркотиците – алтернатива има“
 13. Проект „Родители и деца срещу дрогата“