Многоезикова школа

ЕЗИКОВА ШКОЛА:
Школа по френски и испански език
(Преподавател: Десислава Венева)

Email: d.veneva@yovkov1870.eu
Телефон: 0899 / 847– 102