29.06.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

„70 години от рождението на Лудгер Йохман (Книстер)“ – витрина – сектор „Заемна за деца до 14 години“ на Читалищната библиотека.