08.09.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

„6 септември 1885 г. Ден на Съединението” – изложба на библиотечни документи – сектор „Заемане за дома“ на Библиотеката при НЧ „Йордан Йовков – 1870 година“