08.09.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

„22 септември Ден на независимостта на България” – изложба на библиотечни документи – сектор „Заемане за дома“ на Библиотеката при НЧ „Йордан Йовков – 1870 година“