17.10.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

17.10.2022-31.10.2022 „Йордан Радичков – майстор на късия разказ” – витрина – сектор „Заемане за дома“ на Библиотеката при НЧ „Йордан Йовков – 1870 година“