10.10.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

10.10.2022-31.10.2022 „15 октомври – 85 години от смъртта на Йордан Йовков“ – витрина – сектор „Заемане за дома“ на Библиотеката при НЧ „Йордан Йовков – 1870 година“