07.06.2024 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

На 07.06.2024г. акордеонистите от Школа по акордеон при НЧ „Йордан Йовков -1870 г.“ – гр. Добрич с ръководител Деян Дженков участваха в Национален конкурс за акордеонисти

„Танцуващи клавиши“  – гр. Нови Пазар като взеха 1-ва;  2-ра и 3-та награда както следва:

  • Тодор Тодоров: 1-ва награда от 1-ва категория 2-ра група
  • Никола Киров:  2-ра награда от 1-ва категория 1-ва група
  • Йордан Бонев:  3-та награда от 1-ва категория 1-ва грипа