21.04.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

„С буквите през вековете“ – изложба на библиотечни документи – сектор „Обслужване на деца до 14 години“ на Библиотеката при НЧ „Йордан Йовков – 1870 година“ – Витрина