На 27.01.2023г. от 18 часа се свиква редовно Общо събрание на членовете на НЧ „Йордан Йовков-1870година“.