21.04.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

„Седмица посветена на българската писменост, просвета и култура“ – изложба на библиотечни документи – сектор „Обслужване на възрастни“ в Библиотеката при НЧ „Йордан Йовков – 1870 година“ – Витрина за месец април 2022 г.