21.04.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

„Световен ден на Земята“ – изложба на библиотечни документи – сектор „Обслужване на възрастни“ на Библиотеката при НЧ „Йордан Йовков – 1870 година“ за месец март 2022 г.