26.09.2020 By admin 0

Посещение

Снимка за спомен от посещението на Летен детски център „Млади възрожденци“ в Художествената галерия на Добрич, където децата разгледаха изложбата „Вулкан“ – фотография на Александър Николов – 27.08.2020 г.