12.04.2024 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

Откриване на Съюза на независимите български писатели – снимки

На 12 Април 2024 г. от 11:00 ч. се откри официално Съюза на независимите български писатели
(СНБП) – филиал гр. Добрич при НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
Откриването се проведе във фоайето на зала „Зорница“ с участието на академик Марин Кадиев –
председател на Съюза на независимите български писатели.