26.09.2020 By admin 0

Обявление

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ – 1870 ГОДИНА”
гр.Добрич, бул, „25-ти септември“ №44
Тел.: 058/603 531

О Б Я В Л Е Н И Е
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ – 1870 ГОДИНА“- ГР.ДОБРИЧ на основание решение № 2 от Протокол от заседание на читалищното настоятелство №36/21.05.2020г., ОБЯВЯВА публичeн конкурс за отдаване на обекти под наем. Документацията за участие в конкурса може да бъде закупена в стая „Секретар“, етаж 2 от 10:00 часа на 17.08.2020 г. до 17:00 часа на 17.09.2020 г. Гаранцията за участие трябва да бъде платена до 17.09.2020 г. включително. Срокът за подаване на документацията за участие в конкурса е до 17:00 часа на 21.09.2020 г.
Пълната информация за конкурса е достъпна на адрес: http://yovkov1870.eu
Лице за контакти: Красимир Масурски, Читалищен секретар, тел. 058 / 603 531
Председател на НЧ „Йордан Йовков – 1870 година”, гр.Добрич:
Божанка Вуцова