НЧ „Йордан Йовков – 1870 година“
ОБЯВЯВА

Конкурс по оферти на счетоводни предприятия за „Комплексно счетоводно обслужване“.
Съгласно протокол №44 т.1 от заседание на Читалищното настоятелство е определена цена не по-висока от 60% от минималната работна заплата за съответната година.

Краен срок за подаване на оферти е 28.04.2022

За справки и информация:
0899/926-102
058/603-531