10.04.2023 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

„Ние обичаме Шекспир“

Eдин спектакъл по текстове от комедии на Уилям Шекспир – Театрална студия „Зорница“

18.04.2023 от 15 часа; 20.04.2023 от 13 часа; 25.04.2023 от 11 и 19 часа; 26.04.2023 от 14 часа; 27.04.2023 от 14 и 18 часа; 03.05.2023 от 18 часа в НЧ „Йордан Йовков -1870 година“ гр. Добрич Зала Зорница