Инициативата е целогодишна и е в сила и за двата сектора на Читалищната библиотека – „Обслужване на деца до 14 години“ и „Заемане за дома“.
Актуалните заглавия са притегателната сила за нови читатели на всяка библиотека – нека заедно обогатяваме и обновяваме книжния фонд!