12.04.2024 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО – СНИМКИ

На 12, 19 и 26 април служител от детска заемна библиотека при НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
проведе МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО с децата от 1, 2, 3 и 4 клас от ОУ „Христо Смирненски“.

12.04.2024 – IIa и IIб клас с класни ръководители Калинка Балчева и Пенка Радева от 11.30 часа

19.04.2024 – IV клас с класен ръководител Десислава Атанасова

26.04.2024 – Ia и IIIa клас с класни ръководители Теменуга Бончева и Рени Стоянова