01.04.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

ИСТОРИЯ НА ШКОЛАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Школа по Изобразително изкуство започва своята творческа работа на 1 октомври 1975 г. Наложила своя авторитет, с многобройните си талантливи художници, превърнали се по-късно в дизайнери, графици, архитекти, тя се откроява в нашия град. Директор е г-жа Румяна Стоянова.

Школата е почетен гост участник в 15 международни елитни конкурси, носител на медали, грамоти и дипломи. Тук се обучават деца в класовете по графика, живопис, скулптура, керамика, художествен текстил и иконопис. Извършват се специализирани курсове за подготовка на кандидатстващи във всички учебни заведения с изпити по изобразително изкуство. Осъществяват се ежегодни коледни изложби; изложби, свързани с празниците на читалището; провеждат се летни курсове и пленери.