Любопитна нова изложба продължава доброто сътрудничество между Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ – гр. Добрич и Регионален академичен център на БАН. От 13 юли 2020 г. всички жители и гости на града могат да разгледат експозицията „Църквата в Самуилова България – корени и наследство”, разположена във фоайето на Читалището.

Изложбата е подготвена във връзка с националното честване на 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил през 2014 г. Тя е изработена от сътрудниците на Кирило-Методиевския научен център към Българската академия на науките със сътрудничеството на Научния архив на БАН, Националния археологически институт с музей при БАН и с подкрепата на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Целта е в изготвените петнадесет големи, луксозни рамкирани платна да бъдат представени богатството и спецификата на книжовните паметници, стенната живопис и архитектурата, характерни за Самуиловото царство. На преден план е изведена историята на Българската църква.

Експозицията „Църквата в Самуилова България – корени и наследство” ще гостува в Читалището през следващите няколко седмици и може да бъде разгледана всеки делничен от 9:00 до 17:30 часа.