20.05.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

Ежегодно провеждане на майсторски клас в Музикална школа, клас „акордеон“ – Ръководител и специален гост – Петър Ралчев.