21.04.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

Ден на Библиотекаря – изложба на библиотечни документи в Библиотеката на НЧ „Йордан Йовков – 1870 година“ сектор „Заемна за възрастни“