21.04.2022 By Народно Читалище "Йордан Йовков - 1870 година" 0

Гостуване на Народно Читалище „Йордан Йовков 1870 година“ гр. Добрич в с. Златия, общ. Добричка в НЧ „Георги Сава Раковски – 1920“ – съвместен читалищен концерт от 19:00 ч.