На 26 Април 2024 г. от 11:00 ч. Съюзът на независимите български писатели
(СНБП) – филиал гр. Добрич при НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“, ще представи книгата
„Апостола“, трагедия в 5 действия на Георги Заркин във фоайето на зала „Зорница“.