Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич изказва благодарности на г-жа Енеида Иванова за направеното дарение от 50 бр. книги съвременна художествена литература:
 
darenie1
Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич изказва благодарности на г-н Пламен Станчев за дареното пиано "SCHIEDMAYER":
Piano