agora up logos

ПРОЕКТ «АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОБЩНОСТИ ЧРЕЗ ЧИТАЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ»
Център за граждански инициативи „Агора – Добрич"


Център за гражданска инициатива „Агора-Добрич" и Сдружение „св.Мина"
канят всички заинтересовани граждани, обществени организации и институции и медии на дискусия на тема „ Създаване на обществен фонд за лечение на децата от Добричка област". Събитието ще се състои на 2 октомври 2012 година от 17.30 часа, във фоайето на НЧ"Й.Йовков-1870 година".