Школи към читалище Йордан Йовков, Добрич

Зоя Ангелова – преподавател по английски език
GSM 0885 562 936
 
Анелия Андреева Калевапреподавател по английски език
GSM 0896288719
 
Магдалена Кр. Желева - преподавател по немски език
GSM 0895765683