Школи към читалище Йордан Йовков, Добрич

Даниела Янева – преподавател по английски език
GSM 0898659236
 
Зоя Ангелова – преподавател по английски език
GSM 0885 562 936
 
Магдалена Желева - преподавател по немски език
GSM 0895765683