20 ГОДИНИ
 
КОМПЮТЪРНА ШКОЛА
 
 
 

КУРС ПО КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

при Народно читалище „Йордан Йовков-1870 година”

гр. Добрич

                                                                                                                                    

   * Индивидуално обучение на хора от всички възрасти   

   * Работа с програмните продукти WINDOWS EXPLORER,

      MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, INTERNET EXPLORER,

      MOZILLA FIREFOX

   * Издаване на уверение за завършен курс по компютърна грамотност

      comp2                                                     comp1

Преподавател: Стелияна Жекова