Школата по минералогия - част от „Център по минералогия и спелеология“, се занимава с изучаване на минералите – техните свойства, приложение и разпространение. При проверка знанията на деца, посещаващи Школата, за всеки верен отговор те получават минерал за награда.

Сбирките се провеждат всяка събота от 10:00 до 12:00 часа в Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ в „Център по минералогия“ на етаж 3 /вдясно/. Веднъж месечно се провеждат и еднодневни експедиции за събиране на минерали в Добричка област.