Programming school

От 1 юли 2018 год. НЧ "Йордан Йовков - 1870 година" разкри Школа по програмиране под името „Програмирането – лесно и интересно”, която посреща деца от 9-годишна възраст нагоре и възрастни. Акцентите в обучението са поставени върху особеностите на програмирането, етапите при реализирането на една програма, основните прийоми при разработването на една компютърна програма въз основа на езика C++, уменията за самостоятелно проектиране на алгоритми и др. В програмата на курса са заложени повече от 20 теми, които имат за цел начално запознаване и изграждане на базови познания в програмирането на всеки посетител на школата.

Преподавател в Школата по програмиране е г-жа Светлана Василева, доктор по Информатика.

             Телефон: 0897061998