Школи към читалище Йордан Йовков, Добрич

ezikovashkola1


 

 

 

Зоя Ангелова – преподавател по английски език
GSM 0885 562 936
 
Анелия Андреева Калевапреподавател по английски език
GSM 0896288719
 
Магдалена Кр. Желева - преподавател по немски език
GSM 0895765683
 
           
Школата за чуждоезиково обучение в читалището е с повече от петдесетгодишна история, време, през което тя е изработила и наложила свой стил на работа.
В динамиката на този стил се преплитат най-съвременни методи и практики, чиято цел е ранното чуждоезиково обучение, въвеждане на децата в магията на свободното общуване със свои връстници и получаване на допълнителни познания за света и вселената чрез процеса на овладяване на чужд език.
През есента на 1959 г. преподавателите Л. Златева – немски език, Р. Лазарова – френски език и А. Минчева – английски език, поставят началото. Пръв директор на школата е Георги Титев. Диря в добруджанското чуждоезиково обучение оставят Л. Златева, Л. Бързакова, В. Лолова, Д. Цонева, П. Дукова, Б. Кънчев, Стойнова, Н. Анков, А. Кемилева, Й. Касабова, Б. Стоянова, П. Цанева, Г. Енева, М. Карчева, Ю. Стаматова, С.Иванова.
За школата за чуждоезиково обучение отдавна се говори с уважение, както сред специалистите, така и сред обикновените граждани. Тя е член на Алианс – център за чуждоезиково обучение гр. София. Съвместно с Център за чужди езици към НБУ гр. София осъществява курсове за квалификация на учители за ранно чуждоезиково обучение, чуждоезикова квалификация за учители по общообразователни предмети и квалификационен курс по специализиран превод. Тя предлага изучаване на английски, немски, френски, руски, италиански и др. езици. Формите на обучение са различни: интензивни курсове, вечерни, целогодишни, съобразени със заетостта на курсистите. Няма възрастови ограничения.
През периода на своето съществуване в класовете на школата са обучени на 15 000 ученици, които днес живеят в 86 страни.

WELCOME!

WILLKOMMEN!

BENVENUTO!

BIENVENIDOS!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ДОБРЕ ДОШЛИ!
     Търсите ли пътя на познание на европейските народи? Не се колебайте - този път започва близо до Вас - в школата за чуждоезиково обучение на народно читалище "Йордан Йовков-1870"
     Повече от 50 години школата е сред водещите езикови центрове на страната. Много нейни възпитаници успешно се реализират по света. Искате да успеете като тях?
АНГЛИЙСКИ
НЕМСКИ
ФРЕНСКИ
ИТАЛИАНСКИ
ИСПАНСКИ
са първите стъпки на познанието.
     Елате при нас! През новата учебна година школата за чуждоезиково обучение предлага::
- съвременни динамични програми на европейските езикови стандарти (A1, A2, B1, B2, C1, C2), разработени и провеждани под методическото ръководство на Нов Български Университет;

- консултации и подготовка за Австрийска езикова диплома за деца (Kid 1 u Kid 2) и възрастни, признати в Европейския съюз;
- подготвителни класове за най-малките – по немски език – Das ABC-Haus, Deutschmobil; по английски език – Primary Colours;
- специални програми за ученици от начална, основна и гимназиална степен на общообразователното училище - по немски език - WIR;
- специални програми за интензивно обучение на възрастни - по немски език - Passwort; по английски език – Face2face;
- международно признати сертификати.