ПЛАН ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА "БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА ОТ СЕМЕЙСТВА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ШКОЛИТЕ И КЛУБОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО"

Защитил проекта – Сашо Серафимов

Ръководител – Юлия Стаматова

Финансиран от Американска агенция за международно развитие по програма "Демократична мрежа" чрез клуб "Отворено общество" гр. Варна

ВРЕМЕТРАЕНЕ: септември. 2000 - март 2001

Проект "НАРКОТИЦИТЕ - АЛТЕРНАТИВА ИМА"
 
ДОНОР: ФОНДАЦИЯ "ЧАРЛЗ СТЮАРТ МООТ" ЧРЕЗ ФРМС
Времетраене: ноември. 2000 - август.2001 г ./ДЕСЕТ МЕСЕЦА/
Стойност 12 000 лв.
Изпълнител - НЧ "Йордан Йовков"
Ръководител на проекта - Сашо Серафимов - секретар на читалището
Партньори: ХЕИ, ЦПЗ, Младежки дом, Младежки червен кръст, Ротари клуб, ППМН, Детска педагогическа стая, 18 училища от града, РДВР, Община гр. Добрич, клуб "Социално развитие", клуб "Майчина грижа"

Проект "Родители и деца срещу дрогата"

 

ДОНОР: ПРООН
Времетраене м. 06. 1999 - м.06.2000 г./една година/ 
Стойност 11 800$ 
Изпълнител - НЧ "Йордан Йовков" 
Ръководител на проекта - Сашо Серафимов - секретар на читалището
Партньори: ХЕИ, ЦПЗ, Младежки дом, Младежки червен кръст, Ротари клуб, ППМН, Детска педагогическа стая, 18 училища от града, РДВР, Община гр. Добрич

Подкатегории