Проект „МОЕТО УЧИЛИЩЕ – МОЯТ ИНТЕРЕСЕН СВЯТ”

01.ноември 2009 – 31 май 2010.
Проектът е защитен от Община гр. Добрич към програма „Разввитие на човешките ресурси” и се финансира от Европейския социален фонд и Република България.
Координатор за читалището – Сашо Серафимов
Целта на проекта е да се се покаже потенциала на децата в гр. Добрич в областта на изкуствата, науката и спорта чрез разширяване и обогатяване на извънкласните форми и включването им в тях. В читалището се обучават 202 деца в Езикова школа, в Школата по изобразително изкуство, в Театрална студия „Зорница” и в Детска филхармония.